EBG AdviesregelinG

 

 Logo EBG

 

 

 

 

EBG AdviesregelinG

Uw advieskosten voor de helft vergoed door EBG!

Economic Board Groningen helpt ondernemers met goede plannen. Daar hoort niet alleen het verstrekken van financiering bij, maar ook het bieden van hulp. Als vervolg op de Voucherregeling (Voucherregeling Externe Expertise Financiering, VEEF) is nu de EBG AdviesregelinG opgezet. Deze regeling is uitgebreider dan de vorige en loopt van 1 maart 2017 tot 31 december 2020. Er zijn gelden beschikbaar voor Noord-Groningse ondernemers die advies nodig hebben bij:

 • Het schrijven van een businessplan
 • Het beoordelen van de haalbaarheid van een investeringsplan
 • Het opstellen van een marketingplan
 • Het indienen van een aanvraag voor risicofinanciering
 • Bedrijfsoverdracht

Dit advies kunnen wij voor u indienen!

Van de totale kosten van maximaal € 5.000 kan de helft vergoed worden. U kunt dus maximaal €2 .500 terugkrijgen per onderdeel !  De vergoeding kun je stapelen.

Welke ondernemers komen in aanmerking?

De belangrijkste criteria:

 • Het bedrijf van de ondernemer is gevestigd of (wpordt) actief in één van de Noord- of Midden-Groningse gemeenten, namelijk: Het Hogeland, Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, de voormalige gemeente Ten Boer (Ten Boer, Garmerwolde, Lellens, Sint-Annen, Ten Post (met Kröddeburen), Thesinge (met Achter-Thesinge), Winneweer, Wittewierum en Woltersum) en de dorpen uit de voormalige gemeente Winsum: Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl.
 • De ondernemer behoort tot de mkb
 • De ondernemer heeft geen afhankelijkheidsrelatie met u als adviseur
 • De ondernemer staat ingeschreven in het handelsregister van de KvK

 

Aanvragen

De Adviesregeling kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Zij doen tevens de beoordeling. Er wordt pas een verplichting aangegaan en er worden pas kosten gemaakt nadat SNN de volledige aanvraag heeft ontvangen.

In het e-loket van SNN kan een account aangemaakt worden en de ondernemer krijgt automatisch de regeling te zien op het moment dat hij of zij in één van de negen gemeenten gevestigd is. Na invullen van de quickscan kan simpelweg het stappenplan doorlopen worden om de aanvraag te doen. De volgende documenten zijn nodig om de aanvraag te kunnen doen:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Een niet-getekende offerte van de organisatie bij wie de ondernemers advies wil inwinnen
 • Een de-minimis verklaring

 

Binnen vier weken krijgt u antwoord of het bedrag wordt toegekend.